A részvételi költségvetés alakításában minden olyan személy részt vehet aki betöltötte a 18. életévét és kézdivásárhelyi lakhellyel vagy itt bejegyzett lakcímmel rendelkezik. A
projektjavaslatokat benyújthatják:

 • magánszemélyek;
 • egyesületek;
 • nem kormányzati szervezetek;
 • alapítványok;

A projektjavaslatokat a www.bp.kezdi.ro honlapján, online lehet regisztrálni.

Az önkormányzat segítséget nyújt az érdeklődőknek fiókjuk létrehozásában, a projekt benyújtásában, valamint a szavazatok határidőn belüli leadásában.

Az Önkormányzat munkatársai rendelkezésükre állnak illetve információkat biztosítanak a meghatározott időszakban, naponta 8-16 óra között a kézdivásárhelyi polgármesteri hivatal székhelyén (Gábor Áron tér, 24 szám). További információkat a részvételi költségvetéssel kapcsolatosan a bp@kezdi.ro e-mail címen és a 0267-361974 telefonszámon kapnak az érdeklődők.

A következő kategóriákban lehet projektjavaslatokat benyújtani:

 • Utcai infrastruktúra: sétányok, járdák, terek és gyalogosövezetek;
 • Közterületek, köztéri bútorzat rendezése;
 • Zöldövezetek, játszóterek és közterületek rendezése (köztéri bútorzat, közvilágítás stb.);
 • Mobilitás, akadálymentesítés és biztonságos közlekedés (közlekedést szolgáló utak javítása, hozzáférhetőség növelése fogyatékkal élők számára, videós megfigyelő rendszerek stb.)
 • Oktatási és kulturális infrastruktúra;
 • Smart City, digitális város.

A benyújtott projektjavaslatoknak a következő kritériumoknak kell megfelelniük:

a. Megfeleljen egy közérdekű célnak

b. Kézdivásárhely önkormányzata hatáskörébe tartozó közterületet kell céloznia;

c. A javaslat nem tartozhat Kézdivásárhely önkormányzatának más finanszírozási körébe. Ilyenek: az általános érdekeltségű nonprofit tevékenységekre közalapokból odaítélt vissza nem térítendő támogatások rendszeréről szóló 2005/350-es számú törvény előírásai értelmében, a nem kormányzati szervezeteknek ítélt vissza nem térítendő támogatások vagy más vissza nem térítendő támogatások;

d. Az Önkormányzat más, folyamatban lévő tervezeteivel vagy projektjeivel nem lehet ellentétes vagy összeegyeztethetetlen;

e. Nem lehet kereskedelmi vagy reklám jellege;

f. Nem lehet etnikai vagy politikai töltete;

g. Nem generálhat jelentős működtetési költségeket (karbantartás, szerzői jogok fizetése stb.) a megvalósítás után;

h. Területileg behatárolhatónak kell lennie és nem lehet túl általános;

i. Tiszteletben kell tartania jelen szabályzat 7.2-es cikkelyét, és az utólagosan módosított és kiegészített – anyagi támogatásról szóló – 1994/32-es számú törvény előírásait;

A projekt számára a helyi költségvetésből meghatározható maximális összeg 50 ezer lej.

Az 50 ezer lejt meghaladó projektek is támogathatók, azzal a feltétellel, hogy az  elképzelés kezdeményezői – a befektetés teljes összegéig – szponzorálás formájában hozzájárulnak a különbözet kifizetéséhez. Ebben az esetben, a támogatási kötelezettségvállalást a bp@kezdi.ro e-mail címre vagy Kézdivásárhely önkormányzata iktatójába kell elküldeni a jelentkezési határidőtől számított 20 naptári napon belül.

A szponzorálás iránti elkötelezettség egy saját felelősségre tett nyilatkozat, aláírva és esetlegesen lepecsételve. A nyilatkozatot csatolni kell a projekt űrlapjához (speciálisan
létrehozott rész, mely megtalálható az online felületen).

Amennyiben a végleges eredmények kifüggesztésétől számított 15 napon belül a szponzorálásból származó összegek nem kerülnek átutalásra Kézdivásárhely önkormányzatának számlájára, a második legtöbb szavazatot elért projektet tekintik nyertesnek.

Kivitelezésre a legtöbb szavazatot kapott projektek kerülnek (figyelembe véve a jelen szabályzat és az érvényes jogszabályok előírásait). Ezek a projektek a 2021-es évtől kezdődően kerülnek megvalósításra.

A kivitelezendő projektek listáját a szavazatok függvényében állapítják meg. Azokat az elképzeléseket választják ki és ültetik gyakorlatba, amelyek a legtöbb szavazatot kapták a projektnek odaítélt maximális költségvetéskeret értékéig, függetlenül attól, hogy milyen kategóriába tartoznak.

A projekt benyújtásához szükséges (az információk a projekt formanyomtatványában találhatók):

 • A projekt címe: legyen tömör és hivatkozzon az ötlet kulcsszavaira;
 • A projekt kezdeményezőjének azonosító adatai és elérhetősége: név, keresztnév, lakhely, telefon és e-mail-cím.
 • Szakterület, amelybe a projekt besorolható;
 • A projekt leírása: a probléma vagy elképzelés részletes leírása, a szükségletek pontos felsorolása, a projekt pozitív hozadékainak a megjelölése;
 • Projekt lokalizálása: cím, térkép, területbesorolás (zoning);
 • Projekt haszonélvezői: a projekt haszonélvezőinek megjelölése; hozzávetőleges, az ÁFA-t is tartalmazó összeg kitöltése;
 • Csatolt dokumentumok: fotók, vázlatok, rajzok, más, a projekt függvényében szükséges dokumentumok;
 • Hogyan szeretne a kezdeményező a projektben részt venni: önkéntesség, társfinanszírozás vagy anyagi támogatás.
 • A felületre feltöltött projekt már nem módosítható! A formanyomtatványhoz társított állományok (fájlok) esetében csak a PDF formátumú csatolmányokat 5 MB, a JPG, JPEG és PNG képeket 1 MB terjedelemig fogadjuk el.

A szavazásra bocsájtott projektek esetében nem föltétlen szükséges módosítani a pályázók által beküldött javaslatokat. Azonban lehetnek olyan elképzelések, amelyek esetében technikai kiigazítás, valamint a költségek pontosabb becslése szükséges az önkormányzat szakosztályai részéről, ahhoz, hogy a projektek szavazásra, majd kivitelezésre kerülhessenek.

A javaslatokat újra lehet szerkeszteni. A felhasználónak be kell jelentkeznie fiókjába, hogy a kívánt módosításokat elvégezze.

Az önkormányzat szakosztályai elvégzik a felhasználók által benyújtott javaslatok technikai elemzését. Azokat a projekteket, amelyek megfelelnek a szabályzatnak, szavazásra bocsájtják.

Egy kategóriában egy személy egy javaslatot nyújthat be a részvételi költségvetés online felületén.

A projektek szavazása a www.bp.kezdi.ro részvételi költségvetés online felületén történik.

A szavazás egy fordulóban zajlik, egy előre meghatározott időszakban. A szavazás szakaszában, a részvételi költségvetés felületére feliratkozott lakosok négy projektre szavazhatnak (nem kötelező minden szavazatot felhasználni). A szavazás végén kiválasztják azokat a projekteket, amelyek a legtöbb szavazatot kapták a projektnek odaítélt maximális költségvetéskeret értékéig, függetlenül attól, hogy milyen kategóriába tartoznak.

A részvételi költségvetés menetében felmerülő esetleges változásokat az önkormányzat a www.bp.kezdi.ro oldalon közli.

További információk a bp@kezdi.ro és a 0267-361974 telefonszámon kérhetők.

Az Önkormányzat segítséget nyújt a résztvevőknek fiókjuk létrehozásában, a projekt leadási határidőn belüli benyújtásában, valamint a szavazatok leadásában. Az előzőleg meghatározott időszakban, a bp@kezdi.ro vagy a 0267-361974 telefonszámon (munkanapokon 8.00-16.00 óra között) tájékozódhatnak az érdeklődők.

 • Hogy megfogalmazzam azokat a problémákat, amelyekkel szembesülök, és azokra megoldásokat javasoljak.
 • Hogy meghallgassanak, megértsenek, és hogy lássam, véleményem tényleg számít. Hogy városom jólétének javítására irányuló ötleteket és saját kezdeményezéseket
  fogalmazzak meg.
 • Hogy ténylegesen részt vegyek a prioritások megállapításában közösségünk pénzének felhasználása céljából.
 • Hogy lehetőségem legyen elképzeléseimet megvalósítani.
 • Hogy aktívan részt vegyek a projektek megvalósításában és követésében.