1

15 noiembrie – 15 decembrie 2023

Depunerea proiectelor

 • pentru a putea trimite propuneri de proiecte sau pentru a putea vota, este obligatorie înregistrarea pe platforma bp.kezdi.ro, adaptată pentru dispozitivele mobile
 • fiecare cetățean poate formula numai un proiect prin intermediul platformei online.
2

16 – 22 decembrie 2023

Analiza proiectelor

 • propunerile de proiecte vor face obiectul unei analize tehnice şi legale ce va fi realizată de către departamentele din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Secuiesc
 • În urma acestei verificări se va posta pe platforma online atât lista proiectelor care sunt eligibile, cât și cea a proiectelor care sunt neeligibile, precum și justificarea acestei opțiuni.
 • toate proiectele declarate eligibile urmează să fie supuse votului cetăţenilor
3

23 decembrie 2023 – 10 ianuarie 2024

Etapa de vot

 • fiecare cetățean înscris pe platforma bugetării participative poate alege șase proiecte (câte unul pentru fiecare dintre cele șase domenii stabilite)
 • în această etapă, se vor selecta maxim 2 proiecte
 • proiectele vor fi clasate în funcție de numărul de voturi, indiferent de domeniul din care fac parte
4

11 ianuarie 2024

Validare vot

 • Primăria se va asigura că procesul de votare este valid
5

12 ianuarie 2024

Afişare rezultate finale

 • lista proiectelor care vor fi implementate se va stabili în funcție de numărul de voturi
 • primul proiect din fiecare domeniu (în funcție de numărul de voturi) va fi selectat automat, restul proiectelor urmând să fie ierarhizate în funcţie de numărul de voturi, indiferent de domeniul din care fac parte
 • proiectele câștigătoare urmează să fie implementate începând cu anul 2023