Primul proces de bugetare participativă din Târgu Secuiesc

Timp rămas pentru depunerea proiectelor

CE TREBUIE SĂ ȘTII DESPRE DEPUNEREA DE PROIECTE

7 Septembrie - 14 Octombrie


 • La procesul de bugetare participativă pot participa cetăţenii care locuiesc, muncesc sau studiază în municipiu şi au împlinit vârsta de cel puţin 18 ani.

 • Propunerile trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii:
  - Alei, trotuare şi zone pietonale.
  - Mobilitate, accesibilitate şi siguranţa circulaţiei.
  - Spații verzi și locuri de joacă.
  - Amenajare spaţii publice (mobilier urban, iluminat public etc.).
  - Infrastructură educațională și culturală.
  - Oraşul digital.

 • Fiecare participant poate depune maxim o propunere pentru fiecare domeniu

 • Fiecare propunere ar trebui să aibă un cost total de cel mult 50.000 de euro (inclusiv TVA).

Care sunt criteriile pe care trebuie să le îndeplinească propunerile pentru a fi supuse votului cetățenilor?

 1. Să corespundă unui obiectiv de interes general.
 2. Să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în aria de competenţă a Primăriei Municipiului Târgu Secuiesc şi care vizează un spaţiu public.
 3. Să nu intre în aria altor programe ale Primăriei Municipiului Târgu Secuiesc cum sunt finanţările destinate ONG-urilor, structurilor sportive etc.
 4. Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare.
 5. Să nu aibă un caracter comercial sau publicitar.
 6. Să nu aibă un caracter politic sau etnic.
 7. Să nu genereze cheltuieli de funcţionare importante (întreţinere, plata unor drepturi de autor etc.) după implementare.
 8. Să fie clar delimitate spaţial şi să nu fie prea vagi.
 9. Să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect.

CE ESTE BUGETAREA PARTICIPATIVĂ?

Bugetarea participativă își propune implicarea cetățenilor Municipiului Târgu Secuiesc într-un proces democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți din bugetul local.

Procesul presupune asumarea de către cetățeni a unui rol de participant activ în definirea și abordarea problemelor comunității din care fac parte.

Cetățenii sunt încurajați astfel să se implice în procesul de luare a deciziilor privind investițiile de interes local, bugetarea participativă devenind un instrument important în administrația publică locală, imprimând transparență procesului decizional.

MAI MULTE INFORMAȚII

PROIECTE RECENTE

Nu exista proiecte publicate încă

Acestea vor fi afișate într-un interval de maxim 5 zile lucrătoare de la data depunerii.

Vezi toate proiectele

ANUNȚURI