PRIMUL PROCES ONLINE DE BUGETARE PARTICIPATIVĂ DIN ROMANIA

Mulțumim tuturor celor care s-au implicat în procesul de Bugetare participativă

Care sunt criteriile pe care trebuie să le îndeplinească propunerile pentru a fi supuse votului cetățenilor?

  1. Să corespundă unui obiectiv de interes general.
  2. Să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în aria de competenţă a Primăriei Municipiului Târgu Secuiesc şi care vizează un spaţiu public.
  3. Să nu intre în aria altor programe ale Primăriei Municipiului Târgu Secuiesc cum sunt finanţările destinate ONG-urilor, structurilor sportive etc.
  4. Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare.
  5. Să nu aibă un caracter comercial sau publicitar.
  6. Să nu aibă un caracter politic sau etnic.
  7. Să nu genereze cheltuieli de funcţionare importante (întreţinere, plata unor drepturi de autor etc.) după implementare.
  8. Să fie clar delimitate spaţial şi să nu fie prea vagi.
  9. Să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect.

CE ESTE BUGETAREA PARTICIPATIVĂ?

Bugetarea participativă își propune implicarea cetățenilor Municipiului Târgu Secuiesc într-un proces democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți din bugetul local.

Procesul presupune asumarea de către cetățeni a unui rol de participant activ în definirea și abordarea problemelor comunității din care fac parte.

Cetățenii sunt încurajați astfel să se implice în procesul de luare a deciziilor privind investițiile de interes local, bugetarea participativă devenind un instrument important în administrația publică locală, imprimând transparență procesului decizional.

MAI MULTE INFORMAȚII

ANUNȚURI